thank you

      THANK YOU FOR YOUR SUBMISSION

BEFORE LEAVING THE WEBPAGE,

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BELOW

Before your scheduled appointment, please click any of the links to the right to check and comply with the requirements that you will need to submit

Your application and appointment will not proceed if you have incomplete requirements.

LINKS:

PASSPORT AND TRAVEL DOCUMENT

DUAL CITIZENSHIP (R.A. 9225)

 

Bago po ang takdang araw ng serbisyong ipinapagpalista ninyo, paki-pindot ang alin sa mga links sa kanan para makita at makumpleto ang mga kinakailangang papeles o dokumento.

Ang inyong aplikasyon at pagpapalista ay mapapawalang bisa kung kulang ang dalang papeles o dokumento